Hlavný kontrolór obce:   Helena Tomšíková

 

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

 

Komisia Sociálna a bytová

 

Predseda: Mgr. Alžbeta Balcová

 

Členovia: Lídia Slottová, Ján Dacho, Štefan Mókos, Mgr. Ľubica Kankuľová.

 

 

Komisia stavebná, životného prostredia a na ochranu verejného poriadku

Predseda: Ján Laurinc

 

Členovia: Miroslav Hadžega, Ľuboslav Buchta, Bc. Martin Nemoga, Milan Pavko.

 

 

 

Komisia kultúrna a športová

Predseda: Drahomíra Furmanová

 

Členovia: Zoltán Kankuľa, Ivan Nemoga, Ing. Zlatica Miartinová, Ľubomír Mesjar.

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a na vybavovanie sťažností

 

Predseda: Ján Laurinc

 

Člen: Bc. Martin Nemoga

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Párty stany expodom.sk

Plán zberu odpadu 2018

 

Galéria

IMG_1747.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top