Hlavný kontrolór obce:   Helena Tomšíková

 

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

 

Komisia Sociálna a bytová

 

Predseda: Mgr. Danica Bergelová

 

Členovia:Bc. Hilda Gyöngiösiová, Martina Sendrej Gašperanová, Mgr. Ľubica Kankuľová, Tatiana Švonavcová.

 

Komisia stavebná, životného prostredia

Predseda: Ján Laurinc

 

Členovia: Ľubomír Mesjar, Daniel Siman, Pavel Podhorský, Bc. Martin Nemoga

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Predseda: Ing. Štefan Majoroš

 

Členovia: Marek Podobník, Oxana Bučiková, Mgr. Ľubica Kankuľová ml., Roman Mladší

 

Komisia kultúrna a športová

Predseda: Drahomíra Furmanová

 

Členovia: Marek Podobník, Bc. Martin Nemoga, Ing. Zlatica Miartinová, Ing. Štefan Majoroš

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a na vybavovanie sťažností

 

Predseda: Ján Laurinc

 

Člen: Ľubomír Mesjar

 

 

Starosta

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

Milan Pavko

tel:0905 247 202

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

                     Matrika                                                Samostatný odb. referent                                         

                                                                                          

               Mária Bajúsová                                             Mgr.Ľubica Kankulová                                           

                 tel:0902966473                                                 tel:0902966471                                                       

        email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.        

 

           Ekonomický úsek

 

                                                                                

        

          Katarína Kubejová

 

            tel:0902966472

 

       email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Úradné hodiny:

 

   

    Dni

Pracovná doba

Obedňajšia prestávka

Pracovná doba

Od :

Do :

Od :

Do :

Od :

Do :

Pondelok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

15.30

Utorok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

15.30

Streda

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

16.30

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

14.30

 

 
 
 
 
 
 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Lubeník a ich poslanecké obvody

 

Starosta:

Milan Pavko, tel: 4882490, fax: 4882491, e-mail: s Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                           mobil: 0905247202

                           e-mail obce: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Poslanici obecného zastupiteľstva:

 

Mgr. Danica Bergelová , mobil: 0908317085

obvod: č.d. 104 – 126, 233, 234, 241   

 

Oxana Bučiková, mobil: 0904110169,

obvod: bytovky č. 1-98,227-232,274

                               

Drahomíra Furmanová, mobil: 0907219936

obvod: č.d. 134, 137, 139 – 162

 

Bc. Hilda  Gyöngyösiová, mobil: 0915866713

obvod: č.d. 130,131,132

 

Ján Laurinc, mobil: 0911514958,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: bytovky č. 203,204,205

 

Ing. Štefan Majoroš , mobil: 0905159041

obvod: č.d. 210,212,2015

 

 

Ľubomír Mesjar, mobil: 0905452216

obvod: č.d. 163 – 187,211,238,273

 

Marek Podobník,  mobil: 0903620124

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: bytovky č. 209, 213, 214

 

 

Martina Sendrej Gašperanová, mobil: 0902211235

obvod: č.d. 188-201,217

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Párty stany expodom.sk

Galéria

111045mt.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top