Hlavný kontrolór obce:   Helena Tomšíková

 

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

 

Komisia Sociálna a bytová

 

Predseda: Mgr. Alžbeta Balcová

 

Členovia: Lídia Slottová, Ján Dacho, Štefan Mókos, Mgr. Ľubica Kankuľová.

 

 

Komisia stavebná, životného prostredia a na ochranu verejného poriadku

Predseda: Ján Laurinc

 

Členovia: Miroslav Hadžega, Ľuboslav Buchta, Bc. Martin Nemoga, Milan Pavko.

 

 

 

Komisia kultúrna a športová

Predseda: Drahomíra Furmanová

 

Členovia: Zoltán Kankuľa, Ivan Nemoga, Ing. Zlatica Miartinová, Ľubomír Mesjar.

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a na vybavovanie sťažností

 

Predseda: Ján Laurinc

 

Člen: Bc. Martin Nemoga

 

 

Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

Ľubomír Kisel

tel:0902966470

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

                     Matrika                                                Samostatný odb. referent                                         

                                                                                          

               Mária Bajúsová                                             Mgr.Ľubica Kankulová                                           

                 tel:0902966473                                                 tel:0902966471                                                       

        email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.        

 

           Ekonomický úsek

 

                                                                                

        

          Katarína Kubejová

 

            tel:0902966472

 

       email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Úradné hodiny:

 

   

    Dni

Pracovná doba

Obedňajšia prestávka

Pracovná doba

Od :

Do :

Od :

Do :

Od :

Do :

Pondelok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

15.30

Utorok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

15.30

Streda

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

16.30

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

7.30

11.30

11.30

12.00

12.00

14.30

 

 
 
 
 
 
 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Lubeník a ich poslanecké obvody

 

Starosta:

Ľubomír Kisel, tel: 4882490, fax: 4882491, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                           mobil: 0905247202, 0902966470

                           e-mail obce: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Poslanici obecného zastupiteľstva:

 

Ing. Stanislav Bajús, mobil: 0949278639

obvod: č.d. 104 – 126, 233, 234, 241   

 

Mgr. Alžbeta Balcová, mobil: 0903313808,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: bytovky č. 130, 131, 132

                               

Drahomíra Furmanová, mobil: 0907219936

obvod: č.d. 134, 137, 139 – 162

 

Zoltán Kankuľa, mobil: 0907634200

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: č.d. 1 –  98, 227 - 232 

 

Ján Laurinc, mobil: 0911514958,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: bytovky č. 203, 205

 

Ľubomír Mesjar, mobil: 0905452216

obvod: č.d. 163 – 187

 

Štefan Mókos,  mobil: 0908942477

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: bytovky č. 213, 209, 215

 

Milan Pavko, mobil: 0902480783

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: č.d. 188 – 201

 

Bc.Martin Nemoga, mobil: 0908219373

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

obvod: č.d. 214, 210, 212

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Párty stany expodom.sk

Plán zberu odpadu 2018

 

Galéria

110935mt.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top