Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku bola v našej obci založená 28.decembra 1994 z iniciatívy starostu obce p.J.Berinca. Prvým predsedom bol p.Ladislav Stankovic,po ňom p.Irena Štefanková, v súčasnosti je predsedníčkou Mgr,Alžbeta Balcová a členmi výboru:
 
Július Piater - podpredseda
Viera Velková - hosp
Mária Nágelová
Mária Mesiarová
Marta Mičkyová
Štefan Hilka
Ivan Galo
Lýdia Slotová
Oľga Chlebáková
Petra Bušovská - RK 
 
 
Z činosti našej organizácie:
30.4.2013 Ukáž čo vieš a nauč nás
21.5.2013 okr. Športové hry seniorov 
8.7.2013 Turistický zraz - 17 našich členov sa zúčastnilo
 
 
30.4.2013 Ukáž čo vieš a nauč nás
 
Svojími prácami sa predstavili naši členovia: 
Anton Pašiak , Oľga Chlebáková , Mária Hilková , Katarína Laurincová , Katarína Volfíková , Viera Velková , Emília Trajtelová , Marta Myčkyová
 
21.5.2013 okr. Športové hry seniorov
 
Na okr. športových hrách seniorov nás reprezentovali: 
Drahomíra Furmanová , Šarlóta Morháčová , Marta Mičkyová , a najúspešnejší boli Lýdia Slotová a Ladislav Kováč ktorí reprezentovali okres na krajských šporotových hrách.
 
 
 
                                                                                                                                Mgr. A.Balcová pr. JDS