ZÁKLADNÁ ŠKOLA SAMA TOMÁŠIKA S MŠ V LUBENÍKU

ZRIADILA ŠPECIÁLNU TRIEDU PRE AUTISTOV

 

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia  „BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM“ podporuje našu školu v projekte „Všetko má mať svoje miesto“.

V priestoroch školy sme aj vďaka projektu  zriadili v školskom roku 2016/2017 triedu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Špeciálna štruktúrovaná trieda rešpektuje ich postihnutie  a napomáha deťom dosiahnuť čo najvyšší stupeň samostatnosti, skĺbiť svet žiaka  s jeho rodinou a okolím.

          Učebňu sme vybavili vhodným nábytkom, priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu. Využívame pomôcky na rozvoj  zmyslovej výchovy, jemnej motoriky, rozlišovanie zvukov, štruktúrované zošity, senzorické predmety a iné logopedické a didaktické pomôcky a prostriedky. Vybavením triedy suchým bazénom, polohovacím vakom, hojdacou sieťou,...  stimulujeme vestibulárny a proprioceptívny systém zverencov.

Veríme, že nielen vybavená učebňa, ale aj odborníci z radov zamestnancov školy pomôžu rodinám v okolí pri riešení ich neľahkých životných situácií.

 

                                                                                  Mgr. Katarína Krágová

                                                                                   špeciálna pedagogička          

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1762.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top