Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník

                                                                 

Poďakovanie

 

Ďakujeme za pomoc, profesionalitu a schopnosť rýchleho nasadenia a koordinácie, ktorú preukázali členovia HaZZ Revúca a členovia DHZ Jelšava.Vďaka ich pomoci bola možná okamžitá likvidácia následkov prívalového dažďa, ktorý 13.6.2018 vo večerných hodinách zasiahol obec Lubeník a vážne ohrozil prevádzku školy, nakoľko boli zaplavené vnútorné priestory budovy Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou.

Poďakovanie patrí i obyvateľom obce, menovite - Roman Hegedúš, Ľubomír Kisel st., Emil Kotlarčík,  Marek Kotlarčík, Judita Kotlarčíková, Mário Kováčik, Stanislav Lofler, Ľubomír Mesiar, Martin Nemoga,  Milan Pavko, Jana Podhorská, Janka Podhorská. Všetci menovaní sa v kritických chvíľach bez váhania zapojili do pomoci pri odstraňovaní škôd svojou morálnou, personálnou, technickou i materiálnou pomocou. Svojím nasadením napomáhali tomu, aby sa predišlo vzniku ďalších škôd. Vďaka ich obetavej práci počas nočných hodín sa podarilo zabezpečiť prevádzku školy a vyučovanie nasledujúci deň pre všetkých žiakov školy v riadnom pracovnom čase.

 

S úctou

 

                                                                                                    PaedDr. Vladimír Gažúr

                                                                                                          riaditeľ školy

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1749.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top