Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

 

P o z v á n k a

 

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2019 o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

 

                      1. Otvorenie zasadnutia

                      2. Schválenie programu

                      3. Kontrola uznesení

                      4. Určenie zapisovateľa

                      5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

                      6. Žiadosť MUDr. Badínovej o úpravu nájomnej zmluvy

                      7. Vytvorenie novej WWW stránky

                      8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

                      9. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu

                    10. Dodatok štatútu obce Lubeník          

                    11. Odkúpenie bytového domu č. 202

                    12. Zberný dvor – rekonštrukcia

                    13. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019

                    14. Rekonštrukcia autobusových zastávok pri OÚ

                    15. Rekonštrukcia chodníka pri bytovke č. 215

                    16. Prehodnotenie zmluvy na BIO odpad

                    17. Oprava zdravotného strediska

                    18. Vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie parku pri OÚ

                    19. Rôzne

                    20. Diskusia

                    21. Uznesenie

                    22. Záver  

 

 

                                                                                         Milan  P a v k o                                                                                                               

                                                                                           starosta obce

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón                               Fax                            E-mail                                      IČO

058/4882490                  058/4882491                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.           328472

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1692.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top