Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013 o 13.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom: 

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku

 

                                                                                    V Lubeníku 8.11.2013

 

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Lubeníku

zo dňa 7.11.2013   číslo: 20/11/2013

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj budovy č.s. 204 v Lubeníku

Čítať ďalej...

 

 

Členské obce a mestá

združenia  Mikroregiónu Magnezit 

 

vyslovujú  úprimné poďakovanie

Banskobystrickému  samosprávnemu kraju

za finančný príspevok

 

na vydanie propagačného

materiálu  z príležitosti 10.výročia založenia

združenia obcí

 

 

                  Mikroregión Magnezit.

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Plán zberu odpadu 2018

 

Galéria

IMG_1705.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top