Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 16.7.2014 o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:  

Čítať ďalej...

 

 

 

 

 

 

 

Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013 o 13.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom: 

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku

 

                                                                                    V Lubeníku 8.11.2013

 

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Lubeníku

zo dňa 7.11.2013   číslo: 20/11/2013

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj budovy č.s. 204 v Lubeníku

Čítať ďalej...

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Plán zberu odpadu 2018

 

Galéria

Obrazok 332.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top