Online prenos slávnostného štartu VII.RALLY LUBENÍK si budete môcť pozrieť na stránke www.obeclubenik.sk 

 

Začiatok slávnostného štartu VII.RALLY LUBENÍK bude v piatok 26.6.2015 o 18:30 hod.

Prosíme občanov našej obce (Lubeník) aby vyplnili anonymný dotazník uvedený na nižšie uvedenom linku.

Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia Mikroregiónu Magnezit,
Zákon č. 309  z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce Mikroregión Magnezit a obce, ktoré sú jeho súčasťou i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj. 
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie Mikroregiónu Magnezit.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých obcí . 
 
Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.
 

Dotazník na stiahnutie

Plán zberu TKO a SZ v obci Lubeník

 

 

Čítať ďalej...

REFERENDUM  2015

 

Priebeh a výsledok hlasovania  v okrsku Lubeník 1  zistené okrskovou komisiou pre referendum konaného dňa 7.februára 2015

 

Čítať ďalej...

 

 

 

Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

           Starosta obce Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2014 o 10.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

Čítať ďalej...

 

 

Výsledky hlasovania

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1777.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top