Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013 o 13.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom: 

Čítať ďalej...

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku

 

                                                                                    V Lubeníku 8.11.2013

 

U Z N E S E N I E

Obecného zastupiteľstva v Lubeníku

zo dňa 7.11.2013   číslo: 20/11/2013

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj budovy č.s. 204 v Lubeníku

Čítať ďalej...

 

 

Členské obce a mestá

združenia  Mikroregiónu Magnezit 

 

vyslovujú  úprimné poďakovanie

Banskobystrickému  samosprávnemu kraju

za finančný príspevok

 

na vydanie propagačného

materiálu  z príležitosti 10.výročia založenia

združenia obcí

 

 

                  Mikroregión Magnezit.

 

 

Obec Lubeník, Obecný úrad, 049 18 Lubeník 222

 

Voľné pracovné miesto

 

Vodič nákladných vozidiel

 

 

 

 

Čítať ďalej...

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

110955mt.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top