Obec Lubeník, 049 18 Lubeník 222

 

P o z v á n k a

 

 

            Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lubeník, ktoré sa uskutoční dňa 18.1.2019 o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

 

                      1. Otvorenie zasadnutia

                      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                    

                      3. Odsúhlasenie finančných prostriedkov na kúpu traktora       

                      4. Uznesenie

                      5. Záver       

 

 

 

 

                                                                                             Milan P a v k o

                                                                                                starosta obce

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón                               Fax                            E-mail                                      IČO

058/4882490                  058/4882491                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.        328472

 

 

 

Starosta obce Lubeník a poslanci obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na predvianočnú kapustnicu a punč.O sprievodný program sa postarajú deti ZŠ s MŠ Sama Tomášika a obecný spevokol Nezábudka.

Miesto: parkovisko OÚ

Kedy: 22.12.2018 o 13:00

Tešíme sa na Vašu účasť .

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Teaser rally lubeník 2018

 

 

Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník

                                                                 

Poďakovanie

 

Ďakujeme za pomoc, profesionalitu a schopnosť rýchleho nasadenia a koordinácie, ktorú preukázali členovia HaZZ Revúca a členovia DHZ Jelšava.Vďaka ich pomoci bola možná okamžitá likvidácia následkov prívalového dažďa, ktorý 13.6.2018 vo večerných hodinách zasiahol obec Lubeník a vážne ohrozil prevádzku školy, nakoľko boli zaplavené vnútorné priestory budovy Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou.

Poďakovanie patrí i obyvateľom obce, menovite - Roman Hegedúš, Ľubomír Kisel st., Emil Kotlarčík,  Marek Kotlarčík, Judita Kotlarčíková, Mário Kováčik, Stanislav Lofler, Ľubomír Mesiar, Martin Nemoga,  Milan Pavko, Jana Podhorská, Janka Podhorská. Všetci menovaní sa v kritických chvíľach bez váhania zapojili do pomoci pri odstraňovaní škôd svojou morálnou, personálnou, technickou i materiálnou pomocou. Svojím nasadením napomáhali tomu, aby sa predišlo vzniku ďalších škôd. Vďaka ich obetavej práci počas nočných hodín sa podarilo zabezpečiť prevádzku školy a vyučovanie nasledujúci deň pre všetkých žiakov školy v riadnom pracovnom čase.

 

S úctou

 

                                                                                                    PaedDr. Vladimír Gažúr

                                                                                                          riaditeľ školy

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

Fasiangove posedenie.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top